Home > 2015 > May

प्रेस बिज्ञप्ति २०७२-०१-२४

श्री संचार माध्यमहरु सबै यस कार्यालयबाट मिति २०७२-०१-२४ गते जारी भएको प्रेस बिज्ञप्ति आबश्यक प्रचार प्रसार को लागि यसै साथ संलग्न राखी पठाईएको छ l देवी प्रसाद थपलिया उपसचिव http://www.thirdpole.net/press.pdf Please Click on picture to enlarge