Home > Uncategorized > प्रेस बिज्ञप्ति २०७२-०१-२४

श्री संचार माध्यमहरु सबै

यस कार्यालयबाट मिति २०७२-०१-२४ गते जारी भएको प्रेस बिज्ञप्ति आबश्यक प्रचार प्रसार को लागि यसै साथ संलग्न राखी पठाईएको छ l
देवी प्रसाद थपलिया
उपसचिव
Please Click on picture to enlarge
प्रेस बिज्ञप्ति २०७२-०१-२४-page-001 (1)